72397

Bu sitenin tüm özelliklerini kullanabilmek için lütfen daha yeni bir tarayıcı yükleyiniz

ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ
 • karasu harita mühendislik- İfraz İşlemleri


  Haritacılıkta tevhid arsaların birleştirilmesi olarak bilinmektedir. Gerçek anlamda tevhid birleştirme anlamına geldiğinden haritacılıkta bu şekilde kullanılmaktadır.
 • karasu harita mühendislik-Yola Terk İşlemleri


  Yola terk, imar uygulaması sırasında taşınmaz mal sahiplerince söz konusu taşınmazın kamu yararına terk edilmesi işlemine denilmektedir.
 • karasu harita mühendislik-Aplikasyon İşlemleri


  Aplikasyon kelime manası ile yer tespitidir. Aplikasyon sözlük manası tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir
 • karasu harita mühendislik-Tespit İşlemleri


  Tapu konum tespit işlemleri için Karasu  Harita mühendislik, sizlere yardımcı olmaktadır.
 • karasu harita mühendislik-Kadastral Haritalar


  Karasu  Harita mühendislik , kadastral haritaların çizim ve projelendirilmesini sağlamaktadır.
 • karasu harita mühendislik-Topoğrafik Haritalar


  Topoğrafik Haritalar; 1 : 25 000 Ölçekli Haritalar -1 : 50 000 Ölçekli Haritalar -1 : 100 000 Ölçekli Haritalar-1 : 250 000 Ölçekli Kara  Müşterek Harekat Haritaları-1 : 500 000 Ölçekli Kara Müşterek Harekat Haritaları -1 : 1 000 000 Ölçekli Kara  Müşterek Harekat Haritaları olmak üzere sınıflandırılmaktadırlar.
 • karasu harita mühendislik-Tematik Haritalar


  Yalnızca belirlenmiş bir konu yada belirlenmiş bir özelliğe ait verilerin dikkate alınıp gösterildiği özel haritalardır. Örneğin; toprak, hidroloji, drenaj, yerleşim, vejetasyon haritaları gibi...
 • karasu harita mühendislik-Halihazır Harita


  Halihazır haritalar genel olarak herhangi bir bölgede yapılacak olan imar planlarına üretilen arazide mevcut bina, yol, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi alanlarda ölçülüp 1/1000 yada 1/2000 ölçekli olarak düzlemsele aktarılan haritalardır. Bu Haritalar büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır.
 • karasu harita mühendisliği-Kamulaştırma Haritaları


  Kamulaştırma Haritaları; Kamu yararının gerektirdiği ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların ücretlerini ödemek şartıyla devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilen harita türleridir.
 • karasu harita - Plankote ve Rölöve İşlemleri


  Plankote'yi tanımlayacak olursak ; Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topoğrafik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.Plankote haritasının hazırlanması amacıyla yapılan ölçmelerde yaklaşık 3-5 metre de bir röper noktası belirlenir, eğimin değiştiği yerler, arazide varsa mevcut yapıları kapsarlar.Plankote, dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi yapabilen elektronik takeometre ile yapılırlar.
   

 • Parselasyon Planlarının Hazırlanması


  Parselasyon planları özel harita bürolarınca hazırlanır.- Hazırlanan planlar özel harita bürolarına onaylatılır.- Belediye encümen kararı ile gerekli harçlar ödenir.- Dilekçe ile belediyeye onay sunulur.- Belediyelere Büyükşehir Belediyesi tarafından encümen sunulmak için gönderilir.- Büyükşehir Belediyesi encümenince onaylanmasından sonra ilçe belediyesinde 1 ay boynca askıya çıkarılır.- Kadastro tarafından gerekli incelemeler yapılır, inceleme bitiminde tahakkuk bedeli kadastroya yatırılır.- Kadastro tarafından onaylanan dosya tescil işlemleri için üst yazı ile tapu müdürlüğüne tescil ettirilir.
 • karasu harita-İçme Suyu Projeleri


  Karasu harita mühendislik ,içme suyu projelerini gerçekleştirmekte ve konum belirlemelerini yapmaktadır. Proje çizimlerinde deneyimli kadastral mühendislere sahip olmakta ve daima özenle hizmet vermekteyiz.
 • karasu harita mühendislik-Atık Su Projeleri


   Atık su projelerinde özenli ve kaliteli hizmet sağlamaktayız.Karasu harita mühendislik olarak faaliyet alanlarımızda müşteri memnuniyeti sağlamaktayız..
 • karasu harita mühendislik - Yağmur Suyu Projeleri


  Yağmur suyu  toprak yüzeyinden veya bina çatılarından olmak üzere bir kaç teknikle toplanır; içme suyu, temizlik ve sulama gibi amaçlarla kullanılır. Bu teknik çok eski çağlardan beri insanlık tarafından uygulanmaktadır.
 • karasu harita mühendislik -İfraz İşlemleri


  İfraz kelimesinin manası ayırma anlamına gelmektedir. Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.
  İfraz Dosyasında Bulunması Gerekenlerden Bazıları;-Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri form-Vekaletname veya sözleşme-Tapu senedi veya tapu kaydı-Kadastral plan örneği-Değişiklik tasarımı-Pafta durumu-Ölçü krokisi-Alan hesapları-Onaylı plan örneği ve plan hükümleri-Tescil Beyannamesi

 • Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri


  Arazi üzerinde tespit edilen bir noktanın istenildiğinde kolaylıkla bulunabilmesi ve bu noktanın kaybolması halinde yeniden noktayı tespit edebilmek amacıyla noktanın yakınındaki sabit tesislere olan yatay uzaklıkları ölçülerek bir krokiye bağlama ölçülerine röper denir.
 • Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri


  belirlenen güzergahın özel geçiş ve profil ölçülerini belirlemekte ve gereken projeleri kısa sürede sizlere sunmaktayız.